O nás / About us

KTO SME?

Centrum pre výskum moderných stredoeurópskych dejín je voľnou organizáciou, združujúcou slovenských historikov a bádateľov z príbuzných vedeckých disciplín, ktorí sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venujú histórii Slovenska a strednej Európy v 20. storočí.

ČLENOVIA

PhDr. Anton Hruboň, PhD. (1989)

Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (1964)

Doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (1977)

PhDr. Marek Syrný, PhD. (1977)

Doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. (1975)